Arama
Yeni Ekle
  • Kaydettiğiniz bir şey yok.

Kaydettiklerin : 0 firma

Giriş/Kayıt
Şimdi Açık
  • Görüntüleme - 41

Hakkında

Bilçed Mühendislik Bilecik’te Çevre ve Danışmanlık Hizmetleri konusunda faaliyet göstermektedir.

Hizmetler:

ÇED Projelerinin Hazırlanması

Proje sahipleri; Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları, içeren ÇED Raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmak zorundadırlar.

Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.

Onay alınmadan başlanan projeler için, proje bedelinin % 2 kadar ceza uygulanır. Ayrıca olumlu karar alınıncaya kadar faaliyet durdurulur.

Bu raporlar ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yeterlik Belgesi almış kuruluşlar tarafından hazırlanabilmektedir.

Danışmanlık Hizmeti

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 29 Nisan 2009 tarih 27214 sayı ile yayınlanmış olan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan kuruluşlara, bünyelerinde çevre yönetim birimi kurmak veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen Çevre Danışmanlık firmaları ile sözleşme yapmak zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca firmalar elektronik ortamda almak zorunda oldukları Çevre izinlerini de bu Çevre Görevlileri veya Danışmanlık Firmaları aracılığıyla almak zorundadırlar.

Danışmanlık hizmeti kapsamında; firmanın çevre ile ilgili yasal düzenlemeleri yapılmakta, Bakanlık bildirimleri yapılmakta, Çevre izinleri alınmakta, saha çalışmaları yapılmakta, eğitimler verilmekte dolayısıyla firmanın  çevresel yönden yasalara uygun ve sürdürülebilir bir çevresel yapıya ulaşması sağlanmaktadır.

Su ve Atık Su Arıtma Tesisi İşletilmesi

İçme ve kullanma suyu kalitesini arttırmak amacıyla ve evsel ve endüstriyel kaynaklı olarak oluşan atık suların doğaya verecekleri zararın önüne geçmek amacıyla çeşitli proseslerde su ve atık su arıtma tesisleri yapılmaktadır.

Bilçed olarak, uzman ve nitelikli kadromuzla gelişen dünyaya uyum sağlayarak su ve atık su arıtma tesislerinin işletilmesini yapmaktayız.

Su ve Atık Su Arıtma Tesisi Taahhüt İşleri

Su ve atık su arıtımı her geçen gün yeni bir teknoloji ile gerçekleştirilmektedir. Yeni teknolojileri sürekli takip etmekte ve sürekli olarak gelişim göstermekteyiz.

Su ve atık su arıtımında, fiziksel, kimyasal ve biyolojik proseslerde doğru proses doğrultusunda uzman ve dinamik kadromuzla su ve atık su arıtma tesislerini tasarlıyoruz ve proje onay dosyasını hazırlıyoruz.

Nitelikli ekibimizle birlikte arıtma tesislerinde bakım, montaj ve anahtar teslim taahhüt işlerini gerçekleştiriyoruz.

Proje Onay Dosyasının Hazırlanması

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 04.03.2014 tarihinde yayınlamış olduğu Proje Onay Genelgesi ile Atık Su Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarj Tesisleri proje onay kapsamına alınmıştır. Genelge kapsamında EK-1 listesinde yer alan işletmeler T.C. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, EK-2 listesinde yer alan işletmeler de bulundukları yerin T.C. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

OSB sınırları içerisinde yer alan işletmeler ise bulundukları OSB nin yönetim kuruluna proje onay dosyası sunmak ve onaylatmakla yükümlüdürler.

Genelge kapsamında Teknik Uygunluk Raporu düzenlenen tesisler ile İLBANK tip proje olarak uygulanan tesisler proje onaydan muaf tutulmuştur.

Bilçed olarak, genelge kapsamında proje onay dosyası hazırlama yeterliliğine sahip kuruluş olarak bu konuda hizmetinizdeyiz.

Yorum Ekle

Çalışma Saatleri

Şimdi Açık
  • Pazartesi 8:30 - 17:30
  • Salı 8:30 - 17:30
  • Çarşamba 8:30 - 17:30
  • Perşembe 8:30 - 17:30
  • Cuma 8:30 - 17:30
  • Cumartesi 8:30 - 17:30
  • Pazar İzin günü

Konum / İletişim Bilgileri